Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace

Zvyšování nájemného


Dobrý den, po otci jsem v roce 2015 zdědil činžovní vilu se třemi byty. Otec v domě nebydlel, všechny 3 byty jsou obsazené dlouhodobými nájemníky se smlouvami a dekrety na dobu neurčitou.

Zvyšování nájemného
24. 08. 2019

Otec naposledy nájemné zvedal v roce 2012, od té doby je výše plateb stejná a současný předpis nájemného dle mého názoru vůbec neodpovídá kvalitě bytů a umístění domu. Jak mohu já, jako majitel domu, zvýšit nájemné na přiměřenou hodnotu, případně jak mohu tyto nájemní smlouvy vypovědět a obsadit byty novými, lépe platícími nájemníky?

Dobrý den, děkuji za Vaše dotazy, pokusím se na ně odpovědět postupně. Jako vlastník nemovitosti a pronajímatel máte možnost nájemci v písemné formě navrhnout zvýšení nájemného až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě a čase, pokud navržené zvýšení spolu s tím, k němuž došlo v posledních třech letech, nebude vyšší než dvacet procent, tedy pokud otec nájemné nezvedal od roku 2012, můžete dnes například navrhnout zvýšení nájemného z 10 000 Kč na 12 000 Kč. Bude-li nájemce s daným návrhem souhlasit, zaplatí Vám počínaje třetím měsícem po dojití navrhu zvýšené nájemné. Naopak pokud Vám nájemce do dvou měsíců od dojití návrhu nedá souhlasné stanovisko, máte právo se obrátit na soud, který může nájemné zvýšit až na úroveň nájemného obvyklého v daném místě a čase a to se zpětnou působností ke dni, kdy se na soud obrátíte. Co se týče vypovězení nájemních smluv na dobu neurčitou, tuto věc upravuje §2288 nového občanského zákoníku a to následovně: (1) Pronajímatel může vypovědět nájem na dobu určitou nebo neurčitou v tříměsíční výpovědní době, a) poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu, b) je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází, c) má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat, nebo d) je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu. (2) Pronajímatel může vypovědět nájem na dobu neurčitou v tříměsíční výpovědní době i v případě, že a) má být byt užíván pronajímatelem, nebo jeho manželem, který hodlá opustit rodinnou domácnost a byl podán návrh na rozvod manželství, nebo manželství bylo již rozvedeno, b) potřebuje pronajímatel byt pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela v přímé linii nebo ve vedlejší linii v druhém stupni. (3) Vypoví-li pronajímatel nájem z důvodů uvedených v odstavcích 1 a 2, uvede výpovědní důvod ve výpovědi. Z výše uvedeného je patrné, že NOZ chraní v tomto případě zejména nájemce a jako pronajímatel máte právo smlouvu vypovědět pouze v závažných případech.

Kontaktujte nás

Máte dotaz?

V případě, že nás nechcete kontaktovat přímo, zanechte nám vzkaz v níže přiloženém formuláři, obratem se vám ozve někdo ze členů našeho týmu.