Zapomenuté pozemky a domy. Co s nimi? Tip pro vlastníky, kteří si neví rady s majetkem


V Česku je aktuálně téměř 167 tisíc pozemků a nemovitostí s nejasným majitelem. Dle katastrálního zákona z roku 2014 je hledáním majitelů pověřený Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, kde je také možné se o svůj majetek hlásit. Majitelé mají čas do konce roku 2023. Pak majetek propadá státu.
Zapomenuté pozemky a domy. Co s nimi? Tip pro vlastníky, kteří si neví rady s majetkem
20. 12. 2021

Kde se vzaly nesrovnalosti v katastru nemovitostí?

V padesátých letech minulého století byly na nějakou dobu zcela zrušeny veřejné registry majetku, posléze se přešlo na zjednodušenou evidenci, ve které se nezakreslovaly hranice všech pozemků. Když se v roce 2014 schválil katastrální zákon, existovalo tak více než 200 tisíc zapomenutých pozemků a nemovitostí, tzn. majetku s nedostatečně identifikovaným nebo neznámým vlastníkem.

 

Kde hledat zapomenutý majetek?

K 1. srpnu 2021 bylo v katastru nemovitostí evidováno celkem 369 078 položek s nedostatečně identifikovaným nebo neznámým vlastníkem. Jednu nemovitost může spoluvlastnit více nedostatečně identifikovaných vlastníků a jeden vlastník může vlastnit více různých nemovitostí. Celkem se tak jedná o 166 711 nemovitostí, které nemají v katastru správně zapsaného vlastníka, konkrétně 162 058 pozemků, zejména orné půdy, luk a lesních pozemků, a 4 653 staveb.

„Doporučuji každému podívat se do seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků, který je zveřejněn na webových stránkách ÚZSVM, zda náhodou jeho předkům nebo jemu samotnému nepatří nemovitost, o které doposud vůbec nevěděl. Občané na našich stránkách navíc naleznou veškeré informace, jak postupovat a na koho se obrátit,“ uvedla v tiskové zprávě generální ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Kateřina Arajmu.

 

Co si s majetkem počít?

Úřad od roku 2014 zahájil šetření u 78 475 nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí na nedostatečně identifikované vlastníky, do konce letošního října vyřešil téměř 43 tisíc případů. Nejčastějším výsledkem šetření bylo podání podnětu k zahájení dědického řízení. Nabízí se otázka, co si s nově nabytým majetkem počít.

Hodnota nemovitosti se odvíjí od jejího stavu. Aby dokázala odolat neúprosnému zubu času, neobejde se bez údržby, oprav či přímo rekonstrukce. Zapomenutá nemovitost může vyžadovat nemalé finanční výdaje, které její vlastník musí zajistit. Někdy se jako efektivnější cesta jeví prodej nemovitosti, kdy vlastník namísto výdajů získá finanční příjem. Prodá-li nemovitost zodpovědnému investorovi, ten se postará o její nejlepší možné využití. Takovým investorem je PSN.

 

Probouzíme domy k životu

Nejsme realitka, celé tři desítky let budujeme vlastní portfolio nemovitostí. Zajistíme rekonstrukci, revitalizaci i praktické využití každé nemovitosti. Ještě předtím uděláme vše proto, aby prodej nemovitosti přinesl spokojenost všech zúčastněných.

Probouzíme domy k životu. Probudíme i ten Váš!

Kontaktujte nás

Máte dotaz?

V případě, že nás nechcete kontaktovat přímo, zanechte nám vzkaz v níže přiloženém formuláři, obratem se vám ozve někdo ze členů našeho týmu.

brožura ke stažení stáhnout brožuru