Vlastníci nekomunikují: Řešení patové situace v SVJ bohužel neexistuje


Pokud je v bytovém domě alespoň pět jednotek, které vlastní minimálně čtyři různí vlastníci, je dle občanského zákoníku nezbytné založit společenství vlastníků jednotek (SVJ). Založení SVJ má v praxi formu přijetí stanov, buď shodou všech vlastníků, nebo ustavující schůzí. Schůze, tzv. shromáždění SVJ se pak koná minimálně jednou za rok, aby se tady rozhodovalo o zásadních otázkách správy domu. Je vrcholným orgánem společenství vlastníků.
Vlastníci nekomunikují: Řešení patové situace v SVJ bohužel neexistuje
26. 04. 2022

Právo, nikoli povinnost

Účast na shromáždění SVJ dává vlastníkům možnost podílet se na rozhodování o domě. Pro přijetí usnesení zpravidla stačí souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků. Aby shromáždění bylo usnášeníschopné, musí být přítomna většina hlasů, odpovídajících podílu bytů na společných prostorách. Problémy s usnášeníschopností částečně řeší hlasování na dálku, tzv. per rollam. Podmínkou je, že hlasování per rollam upravují stanovy SVJ.

Potíž nastává ve chvíli, kdy někteří z vlastníků o schůzi a rozhodování SVJ nemají zájem. V případě rozhodování o změně velikosti podílů vlastníků na společných částech ze zákona musí s rozhodnutím souhlasit všichni členové společenství vlastníků. Účast na hlasování je přitom právem, nikoliv povinností. Vlastníka k němu nejde přinutit.

Nerozhodování SVJ v praxi

Nejčastěji se velikosti podílů vlastníků na společných částech mění při zřizování nových bytů, anebo rozšiřování stávajících. Podíl vlastníka odpovídá poměru podlahové plochy jeho konkrétního bytu a celkové podlahové plochy všech bytů v domě. Odvozuje se od něho i poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku. Právě změny velikosti podílů vlastníků nebo úpravy ve výši příspěvků nekontaktní vlastníci až příliš často blokují. Přestože jsou všichni vlastníci ze zákona členy SVJ, neexistuje účinný právní prostředek, který by donutil vlastníky ohledně správy domu komunikovat. Vlastnické právo je v této situaci nedotknutelné.

Pražský Metronom

PSN: Více než 70 exkluzivních nemovitostí

Již 30 let vytváříme vlastní portfolio, které aktuálně čítá více než 70 exkluzivních nemovitostí v Praze, Pardubicích a Hradci Králové. Zdobí ho legendární Metronom, ikonický Tančící dům nebo City Empiria, třetí nejvyšší budova Česka. Portfolio PSN tradičně zahrnuje i bytové domy, i ty s námi rozkvétají.

Z vlastních zkušeností víme, jak komplikovaná může být správa budov. Jsme připraveni převzít za majitele jejich starosti. Zajímají nás bytové domy, lukrativní vily, hotely, penziony, ale i komerční objekty, kancelářské budovy, obchodní centra, sklady, brownfieldy aj. S respektem k historického odkazu a originální architektuře zajistíme rekonstrukci a praktické využití každé nemovitosti. Majitelé u nás s prodejem nemovitosti získají také komplexní právní servis, ale především jistotu, že o jejich nemovitost bude dobře postaráno.

Chcete prodat nemovitost? Kontaktujte akviziční tým PSN! Umíme ocenit hodnotnou stavbu. Odhad ceny nemovitosti, platbu, samotný prodej nemovitosti realizujeme bez zbytečných průtahů, bez prostředníků, bez provize.

Zachováváme hodnoty, které jste vytvořili.

Kontaktujte nás

Máte dotaz?

V případě, že nás nechcete kontaktovat přímo, zanechte nám vzkaz v níže přiloženém formuláři, obratem se vám ozve někdo ze členů našeho týmu.

brožura ke stažení stáhnout brožuru