Založení a vznik SVJ: Rozdíly určuje legislativa


Společenství vlastníků jednotek (SVJ) je institutem pro správu společných částí bytového domu. Zajišťuje, že o společné části domu bude postaráno, že nebude opomíjena potřebná údržba a nutné opravy. Povinnost založit SVJ definuje občanský zákoník, a to pro domy s pěti a více jednotkami, které vlastní čtyři a víc různých vlastníků.
Založení a vznik SVJ: Rozdíly určuje legislativa
12. 04. 2022

Založení SVJ

Společenství vlastníků jednotek lze dle novely občanského zákoníku s účinností od července 2020 založit třemi základními způsoby. SVJ se primárně zakládá ustanovující schůzí vlastníků jednotek, kde se také hlasuje o přijetí stanov. Stanovy jako pravidla pro chod a fungování společenství jsou klíčovým dokumentem každého SVJ. Stejně jako další rozhodování společenství vlastníků jednotek je souhlas se stanovami daný většinou hlasů přítomných vlastníků jednotek.

Přijetí stanov SVJ na ustavující schůzi musí potvrdit notářský zápis o rozhodnutí orgánu. Ten je podkladem pro zápis SVJ do veřejného rejstříku, společně s přijatými stanovami. Založení SVJ je možné realizovat i bez schůze, pouze shodou vlastníků jednotek na stanovách. Tu opět potvrdí notářský zápis o právním jednání, obsahující stanovy nově zakládaného SVJ.

Společenství vlastníků jednotek může založit i jediný vlastník všech jednotek. V praxi to bývá nejčastěji developer, který založí SVJ vytvořením a podpisem stanov. V tomto případě není nezbytná forma veřejné listiny.

Vznik SVJ

Společenství vlastníků jednotek vzniká ke dni, kdy bylo zapsáno do rejstříku vlastníků jednotek dle §1204 občanského zákoníku. Zápis by měl být proveden bez zbytečného odkladu po založení SVJ. Návrh na zápis podává statutární orgán SVJ k rejstříkovému soudu.

Se vznikem získává SVJ právní subjektivitu, stává se právnickou osobou sui generis, tedy osobou svého druhu. Členství v SVJ vzniká automaticky dnem vzniku SVJ, vlastník bytu se z členství nemůže nijak vyjmout. Z členství plynou práva a povinnosti, kterých se nedá zbavit.

Pražský Metronom

PSN: Více než 70 exkluzivních nemovitostí

Již 30 let vytváříme vlastní portfolio, které aktuálně čítá více než 70 exkluzivních nemovitostí v Praze, Pardubicích a Hradci Králové. Zdobí ho legendární Metronom, ikonický Tančící dům nebo City Empiria, třetí nejvyšší budova Česka. Portfolio PSN tradičně zahrnuje i bytové domy, i ty s námi rozkvétají.

Z vlastních zkušeností víme, jak komplikovaná může být správa budov. Jsme připraveni převzít za majitele jejich starosti. Zajímají nás bytové domy, lukrativní vily, hotely, penziony, ale i komerční objekty, kancelářské budovy, obchodní centra, sklady, brownfieldy aj. S respektem k historického odkazu a originální architektuře zajistíme rekonstrukci a praktické využití každé nemovitosti. Majitelé u nás s prodejem nemovitosti získají také komplexní právní servis, ale především jistotu, že o jejich nemovitost bude dobře postaráno.

Chcete prodat nemovitost? Kontaktujte akviziční tým PSN! Umíme ocenit hodnotnou stavbu. Odhad ceny nemovitosti, platbu, samotný prodej nemovitosti realizujeme bez zbytečných průtahů, bez prostředníků, bez provize.

Zachováváme hodnoty, které jste vytvořili.

Kontaktujte nás

Máte dotaz?

V případě, že nás nechcete kontaktovat přímo, zanechte nám vzkaz v níže přiloženém formuláři, obratem se vám ozve někdo ze členů našeho týmu.

brožura ke stažení stáhnout brožuru