Chcete prodat nemovitost? Nejprve prověřte její právní stav, odhalte právní vady!


Není předmětem prohlídky, na první pohled není viditelný, a přece je právní stav nemovitosti při prodejním procesu zásadní. Právní vady, o kterých nemusí vědět ani sám vlastník, mohou prodej značně zkomplikovat. Je v zájmu vlastníka jako prodávajícího skryté právní vady odhalit ještě před podpisem kupní smlouvy.
Chcete prodat nemovitost? Nejprve prověřte její právní stav, odhalte právní vady!
09. 03. 2021

Jaké právní vady nemovitost může mít?

Typickým příkladem je předkupní právo, které nedovoluje vlastníkovi nemovitost prodat dle svého uvážení. Předkupní právo staví do popředí spoluvlastníky jako první potenciální kupce. Spoluvlastnictví obecně je právní komplikací, podobně jako společné jmění manželů. Nemovitosti přitěžuje také věčné břemeno a nově služebnost, tedy povinnosti omezující vlastníka v jeho právech s nakládáním s nemovitostí. Věcná břemena a služebnosti se přitom vážou na danou nemovitost, nikoli vlastníka, tedy převodem nezanikají.

Některé právní vady se dají vyčíst z katastru nemovitostí, vedle předkupního práva nebo věcného břemena například také zatížení exekucí. Naopak se z katastru nedá vyčíst nájemní právo, trvalé bydliště nebo sídlo firmy.

 

Jak odhalit skryté vady?

Je povinností prodávajícího zajistit, aby byl právní stav nemovitosti při prodeji v pořádku. Musí dát kupujícímu o nemovitosti kompletní informace, i z hlediska právního stavu. Kupní smlouva zpravidla na skryté vady nezapomíná a dává kupujícímu právo dokonce až odstoupit od smlouvy v případě odhalení skrytých vad. I to je důvod, proč by měl prodávající stav nemovitost důkladně prověřit.

S prodejem nemovitosti se objeví mnoho formálních a právních záležitostí k řešení. Nejenže jsou časově náročné, mnohdy vyžadují i zkušenosti a odbornost, kterými vlastník běžně nedisponuje. Obchod se pak neobejde bez odborné pomoci. Ovšem záleží také na konkrétním kupujícím. Ten může prodávajícímu nabídnout odborný servis a oporu i v těch nejsložitějších právních záležitostech. Od zájmu ho neodradí ani právní vady, naopak zajistí jejich nápravu. Právě takovým kupujícím je PSN.

Náš akviziční tým nabízí vlastníkům maximální komfort a komplexní právní služby. A nejenom to. S námi získáte férový odhad, peníze rychle a také záruku, že se o nemovitost dobře postaráme.

Zachováváme hodnoty, které jste vytvořili.

Kontaktujte nás

Máte dotaz?

V případě, že nás nechcete kontaktovat přímo, zanechte nám vzkaz v níže přiloženém formuláři, obratem se vám ozve někdo ze členů našeho týmu.

brožura ke stažení stáhnout brožuru