Návštěva, nebo člen domácnosti? Počet uživatelů bytu pronajímatele logicky zajímá


Pronajímatel má sice vlastnické právo k bytu, avšak nájemce má zase právo realizovat v pronajatém bytě soukromý život. A k soukromému životu patří návštěvy, bez ohledu na pronájem. Pronajímatel nemůže nájemce v návštěvách omezovat, do chvíle, kdy se z návštěvy stane člen domácnosti, resp. nový podnájemník. Počet osob v domácnosti má legislativně daná pravidla, avšak je třeba rozlišovat, zda jde o návštěvu, nebo nového nájemníka, případně podnájemníka. V praxi toto rozlišení přitom nemusí být snadné.
Návštěva, nebo člen domácnosti? Počet uživatelů bytu pronajímatele logicky zajímá
27. 11. 2020

Zákaz návštěv a povinnost ohlašování nového člena domácnosti

Pokud smlouva o pronájmu zahrnuje ustanovení, které zakazuje návštěvy, je toto ustanovení neplatné. Nájemce má na návštěvy právo, stejně tak není povinen pronajímateli návštěvy hlásit. Na druhé straně mají i návštěvy povinnost chovat se slušně, nerušit ostatní obyvatele domu, nepoškozovat zařízení bytu či domu. Domovní řád platí i pro návštěvy.

Jiná situace nastává v případě, že se osoba z návštěvy promění v člena domácnosti. Přesné vymezení neexistuje, v praxi se tak zpravidla vychází z občanského zákoníku. Ten ukládá nájemci povinnost hlásit zvýšení počtu osob žijících v bytě neprodleně, maximálně do dvou měsíců. Z návštěvy se tak v praxi stává člen domácnosti tehdy, překročí-li doba jeho pobytu v této domácnosti dva měsíce.

Pokud nájemce nového člena domácnosti nenahlásí, může být výsledkem i výpověď z pronájmu. Při sporech se zohledňuje například to, zda má daný člověk v bytě osobní věci, nebo zda má ve svém vlastnictví jiný byt. Existují však i výjimky, kdy nájemce nové členy domácnosti hlásit nemusí. Typicky jde o osoby blízké, zejména rodinné příslušníky.

 

Tipy pro pronajímatele

Ve smlouvě o pronájmu může pronajímatel definovat nového člena domácnosti a vyhradit si právo nového člena včetně nového podnájemníka písemně odsouhlasit. Písemnou dohodou se pronajímatel chrání. Vyplatí se mu také smluvně nájemce zavázat k nahlášení kontaktních údajů nového člena domácnosti.

V každém případě umožňuje pronájem vždy využívat prostor jen takovému počtu osob, aby mohly být dodrženy základní požadavky hygieny a komfortu. Při schvalování dalšího nájemníka či podnájemníka v bytě tak bude hrát roli i výměra bytu, jeho dispozice nebo počet koupelen.

Kontaktujte nás

Máte dotaz?

V případě, že nás nechcete kontaktovat přímo, zanechte nám vzkaz v níže přiloženém formuláři, obratem se vám ozve někdo ze členů našeho týmu.

brožura ke stažení stáhnout brožuru