Rodinný, nebo bytový dům? Jaké jsou mezi nimi rozdíly?


Rodinný dům i bytový dům jsou stavbami pro bydlení. V obou případech může jít o rodinné bydlení, avšak liší se v počtu obyvatel, resp. bytových jednotek. Konkrétní vymezení rodinného a bytového domu je nezbytné i kvůli splnění technických parametrů. Ty závisí právě na tom, o jakou stavbu se jedná.
Rodinný, nebo bytový dům?  Jaké jsou mezi nimi rozdíly?
01. 02. 2021

Definice rodinného domu

Rodinný dům je stavbou pro bydlení. Svým uspořádáním a dispozicemi odpovídá požadavkům rodinného bydlení. Pro bydlení slouží více než polovina podlahové plochy všech místností. Rodinný dům má nejvýše jedno podzemní podlaží, dvě nadzemní podlaží a jedno podkroví. Zahrnuje maximálně tři samostatné byty.

Má-li dům více než dvě nadzemní nebo jedno podzemní podlaží, nejde o rodinný dům, ale o bytový dům. Také více než tři bytové jednotky již budovu zařazují mezi bytové, nikoli rodinné domy. Stačí tedy například v rodinném domě o třech bytech jeden z nich rozčlenit na dva menší. Tím se z něho stane bytový dům.

 

Definice bytového domu

Bytový dům je stavbou pro bydlení. Funkci bydlení v něm plní více než polovina podlahové plochy, jinak nejde o bytový dům, ale o komerční nemovitost s byty.

Bytový dům musí splňovat legislativně dané podmínky a technické normy na stavbu. Protože se předpokládá, že v rodinném domě žije jedna rodina, nejsou na něho kladeny tak vysoké požadavky jako na bytový dům, například na zvukovou izolaci stěn. Přísnější technické normy pro bytový dům kladou důraz i na tepelnou izolaci nebo požární bezpečnost. Rodinný dům tvoří samostatný požární úsek, je ohraničený požárně odolnými konstrukcemi. U bytového domu je požárně ohraničený každý jednotlivý být.

 

Různé podoby vlastnictví

Rodinný dům nelze v katastru nemovitostí rozdělit na samostatné byty. Předpokládá se, že jde o majetek jednoho vlastníka. Pokud je vlastníků více, má každý na domě spoluvlastnický podíl. To platí i v případě samostatných bytových jednotek v rodinném domě.

Bytový dům může mít jednoho vlastníka (fyzickou či právnickou osobu), který byty v domě pronajímá. Nazývá se pak činžovní dům. Právně může bytový dům vlastnit i bytové družstvo, právnická osoba složená z majitelů členských podílů, typicky obyvatelů jednotlivých bytů. Družstvo pak jednotlivé byty obyvatelům pronajímá.

Každá bytová jednotka v domě však může mít také samostatného vlastníka, zapsaného v katastru nemovitostí. Může jít jak o fyzickou, tak o právnickou osobu. Takový bytový dům pak musí mít založeno společenství vlastníků (společenství vlastníků jednotek SVJ). SVJ zajišťuje správu domu, stará se o společné prostory.

 

Vlastníte bytový dům?

Vlastnictví bytového domu obnáší nejenom práva, ale také povinnosti. Zvláště starší domy vyžadující revitalizaci mohou být pro majitele takovou zátěží, že se jim vyplatí nemovitost prodat, a zbavit se tím starostí a nezbytných finančních investic. Férový odhad, stejně jako kvalifikovanou pomoc s vyřízením formálních a právních záležitostí nabízí akviziční tým PSN. Navíc se můžete spolehnout, že o Vaši nemovitost bude dobře postaráno.

Zachováváme hodnoty, které jste vytvořili.

Kontaktujte nás

Máte dotaz?

V případě, že nás nechcete kontaktovat přímo, zanechte nám vzkaz v níže přiloženém formuláři, obratem se vám ozve někdo ze členů našeho týmu.

brožura ke stažení stáhnout brožuru