Usedlost Beránka Dejvice: Vinice, ale i hospodářský dvůr, obchodní dům nebo octárna


Nejsou to jenom Vinohrady, vinice se v minulosti rozkládaly na velké části území dnešní Prahy včetně Dejvic. V roce 1620 bylo v tehdejších Dehnicích asi 130 vinic. Prosluněné svahy byly pro pěstování vinné révy ideální, stejně jako pro pěstování zeleniny nebo ovocnářství. Na zemědělskou historii Prahy dodnes odkazují usedlosti, které se s rozvojem metropole často proměnily v honosné vily a zámečky, později pak i sklady nebo kanceláře. To je také případ dejvické usedlosti Beránka.
Usedlost Beránka Dejvice: Vinice, ale i hospodářský dvůr, obchodní dům nebo octárna
07. 06. 2022

Foto: Usedlost Beránka, zdroj: Jirka Dl, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Když v Dejvicích rostla vinná réva...

Již v roce 1559 je na místě, kde dnes stojí budova čp. 57, dokumentována vinice. Usedlost zde vznikala po roce 1645, když vinici koupil malostranský měšťan Pavel Beránek. Vedle lisu postavil dům a ovčín. Během historie prošla usedlost mnoha stavebními úpravami, jméno Beránka jí už zůstalo. Současná podoba stavby pochází z poloviny sedmnáctého století, klasicistní charakter pak získala na konci osmnáctého století. To už na rozsáhlém pozemku nebyla jediná vinice.

Členitý půdorys objektu je daný přístavbami v průběhu devatenáctého a dvacátého století. V roce 1867 usedlost dostala s novým majitelem Fridrichem Fritschem také nové jméno Sofeinhof, to se však neujalo. Nadále zůstala Beránkou, ač s dalšími majiteli notně pozměnila svůj účel.

Obchodní dům, kanceláře i výrobna hořčice

Majitel Antonín Zeman nechal ve třicátých letech dvacátého století v části objektu vybudovat krámek a pekařství. Dejvice tak dostaly obchodní dům. V té době zde vznikly i stáje, kanceláře nebo restaurace s restaurační zahradou, na kterou se proměnila část dvora. Komerční charakter ještě posílil v třicátých letech, kdy se zde vyráběla hořčice a ocet.

Po válce usedlost patřila Ústavu stavebních informací. Kanceláře a sklady tady vznikly ještě předtím, než se Beránka vrátila v restituci rodině posledních soukromých majitelů. Nyní slouží pro podnikání. Přes rozsáhlé stavební zásahy zůstává usedlost Beránka dle údajů NPÚ hodnotným dokladem rozptýlené zástavby pražského předměstí.