Stanovy SVJ: „Základní zákon“ v bytovém domě


Správa bytového domu a pozemku je v rukou právnické osoby, která je označovaná jako SVJ, společenství vlastníků jednotek. SVJ nemůže existovat bez stanov. Právě schválením stanov dochází k založení SVJ, která pak jako právnická osoba vzniká zápisem do veřejného rejstříku. Při založení SVJ musí se stanovami souhlasit většina vlastníků jednotek.
Stanovy SVJ: „Základní zákon“ v bytovém domě
07. 07. 2022

Notářský zápis je i není nutný

Stanovy musí mít podobu veřejné listiny, u jejich schvalování tedy musí být přítomný notář. Pokud se SVJ zakládá ustavující schůzí vlastníků jednotek, kde se hlasuje o přijetí stanov, musí souhlasit většina vlastníků. O přijetí stanov, rozhodnutí ustavující schůze se pořizuje notářský zápis. Spolu s kompletním zněním stanov slouží jako podklad pro zápis SVJ do veřejného rejstříku.

Mimo ustavující schůzi lze založit SVJ shodou všech vlastníků jednotek. Notářský zápis o právním jednání pak obsahuje stanovy a prohlášení všech vlastníků jednotek, že se stanovami souhlasí. I ten pak slouží pro zápis SVJ do veřejného rejstříku.

Dle novely občanského zákoníku z roku 2020 může společenství vlastníků jednotek založit i jediný vlastník, pokud je vlastníkem všech jednotek v bytovém domě. V tom případě stanovy nemusí mít formu notářského zápisu. Podkladem pro zápis SVJ do veřejného rejstříku jsou pak stanovy s podpisem jediného vlastníka jednotek. Podmínkou je prohlášení vlastníka o vlastnictví všech jednotek v domě.

Pokud jde o změnu stanov SVJ, v souladu s novým občanským zákoníkem již notář není vyžadován.

Jasný řád v domě a také pořádek

Stanovy definují správu konkrétního bytového domu a pozemku, pro kterou nastavují srozumitelná a obsažná pravidla. Popisují pravidla pro užívání společných částí domu a pozemku, včetně rozpočtu SVJ. Zakotvují práva a povinnosti vlastníků jednotek a také způsob, jak se uplatňují. Ve stanovách je i místo pro pokuty za nevhodné chování, například za hromadění odpadu a nepořádek v domě.

K povinným náležitostem stanov dle občanského zákoníku patří výčet orgánů SVJ, jejich působnost, počet a funkční období. Stanovy zahrnují také určení prvních členů statutárního orgánu. Vedle sídla a názvu SVJ, který musí obsahovat sousloví „společenství vlastníků“ a označení domu, popisují stanovy i způsob svolávání, jednání a usnášení orgánů SVJ, zpravidla shromáždění vlastníků jednotek.

Ve stanovách může být zakotveno i hlasování per rollam nebo zastoupení členů SVJ při jednáních plnou mocí. Případným konfliktům pomáhá předcházet i stanovení detailních postupů pro rozúčtování služeb nebo vymáhání nedoplatků.

Pražský Metronom

PSN: Více než 70 exkluzivních nemovitostí

Již 30 let vytváříme vlastní portfolio, které aktuálně čítá více než 70 exkluzivních nemovitostí v Praze, Pardubicích a Hradci Králové. Zdobí ho legendární Metronom, ikonický Tančící dům nebo City Empiria, třetí nejvyšší budova Česka. Portfolio PSN tradičně zahrnuje i bytové domy, i ty s námi rozkvétají.

Z vlastních zkušeností víme, jak komplikovaná může být správa budov. Jsme připraveni převzít za majitele jejich starosti. Zajímají nás bytové domy, lukrativní vily, hotely, penziony, ale i komerční objekty, kancelářské budovy, obchodní centra, sklady, brownfieldy aj. S respektem k historického odkazu a originální architektuře zajistíme rekonstrukci a praktické využití každé nemovitosti. Majitelé u nás s prodejem nemovitosti získají také komplexní právní servis, ale především jistotu, že o jejich nemovitost bude dobře postaráno.

Chcete prodat nemovitost? Kontaktujte akviziční tým PSN! Umíme ocenit hodnotnou stavbu. Odhad ceny nemovitosti, platbu, samotný prodej nemovitosti realizujeme bez zbytečných průtahů, bez prostředníků, bez provize.

Zachováváme hodnoty, které jste vytvořili.

Kontaktujte nás

Máte dotaz?

V případě, že nás nechcete kontaktovat přímo, zanechte nám vzkaz v níže přiloženém formuláři, obratem se vám ozve někdo ze členů našeho týmu.

brožura ke stažení stáhnout brožuru