Práva a povinnosti vlastníka v SVJ: Kdy může správce domu vyžadovat vstup do bytu?


Vlastník bytu má legislativně zakotvené právo užívat nemovitost včetně společných částí domu dle svého uvážení. Přitom by však neměl poškozovat práva dalších vlastníků. Mezi základní povinnosti vlastníka bytu v SVJ patří informovat ostatní vlastníky prostřednictvím osoby odpovědné za správu domu o nabytí jednotky do vlastnictví. Oznamovací povinnost vlastníka platí dle novely občanského zákoníku také pro stavební úpravy uvnitř bytu. Správce pak může požadovat vstup do bytu, aby je zkontroloval.
Práva a povinnosti vlastníka v SVJ: Kdy může správce domu vyžadovat vstup do bytu?
25. 08. 2022

Kontrola stavebních prací

Vlastník jednotky SVJ je povinen udržovat byt v nezávadném stavu. Má právo ho uvnitř stavebně upravovat, ovšem stavební úpravy nesmí ohrozit, poškodit nebo měnit společné části domu. Osoba odpovědná za správu domu může z tohoto hlediska stavební úpravy posuzovat, k tomu jí vlastník musí po předchozí výzvě umožnit přístup do bytu. Zákonné oprávnění vstoupit do bytu se vztahuje i na případy, kdy vlastník svou oznamovací povinnost nesplní a existuje důvodné podezření o provádění stavebních úprav v bytě.

V praxi bytového domu stavební úpravy po odsouhlasení SVJ probíhají i ve společných částech. Ani ty se v některých situacích nemusejí obejít bez přístupu do soukromého bytu. Právo vlastníka byt svobodně spravovat a výlučně užívat ustupuje stranou.

Odsouhlasená údržba a změny domu

Další variantou, kdy vlastník musí umožnit vstup do bytu nebo společné části, která však slouží výlučně k užívání vlastníka jednotky, je realizace odsouhlasené údržby domu. Stejně tak mohou narušit soukromí i nejrůznější opravy a změny, větší či menší přestavba domu a pozemku. Vlastník pak nemá jinou možnost než přístup do soukromých prostor poskytnout.

Na jedné straně má vlastník právo na včasné vyúčtování služeb souvisejících s užíváním bytu, na druhé straně má povinnost za tyto služby platit. S tím souvisí i technická zařízení v bytě. Vstup do bytu mohou nutně vyžadovat i měřiče spotřeby vody, plynu, tepla a jiných energií. Může jít o jejich údržbu, samotnou instalaci, také kontrolu funkčnosti, stavu apod. To vše mohou být další důvody, proč správce vyžaduje vstup do bytu a vlastník má povinnost mu vyjít vstříc.

Pražský Metronom

PSN: Více než 70 exkluzivních nemovitostí

Již 30 let vytváříme vlastní portfolio, které aktuálně čítá více než 70 exkluzivních nemovitostí v Praze, Pardubicích a Hradci Králové. Zdobí ho legendární Metronom, ikonický Tančící dům nebo City Empiria, třetí nejvyšší budova Česka. Portfolio PSN tradičně zahrnuje i bytové domy, i ty s námi rozkvétají.

Z vlastních zkušeností víme, jak komplikovaná může být správa budov. Jsme připraveni převzít za majitele jejich starosti. Zajímají nás bytové domy, lukrativní vily, hotely, penziony, ale i komerční objekty, kancelářské budovy, obchodní centra, sklady, brownfieldy aj. S respektem k historického odkazu a originální architektuře zajistíme rekonstrukci a praktické využití každé nemovitosti. Majitelé u nás s prodejem nemovitosti získají také komplexní právní servis, ale především jistotu, že o jejich nemovitost bude dobře postaráno.

Chcete prodat nemovitost? Kontaktujte akviziční tým PSN! Umíme ocenit hodnotnou stavbu. Odhad ceny nemovitosti, platbu, samotný prodej nemovitosti realizujeme bez zbytečných průtahů, bez prostředníků, bez provize.

Zachováváme hodnoty, které jste vytvořili.

Kontaktujte nás

Máte dotaz?

V případě, že nás nechcete kontaktovat přímo, zanechte nám vzkaz v níže přiloženém formuláři, obratem se vám ozve někdo ze členů našeho týmu.

brožura ke stažení stáhnout brožuru