Rozhodování per rollam: Jak probíhá hlasování SVJ mimo shromáždění?


Primárním způsobem, jak SVJ rozhoduje o správě domu, je hlasování prostřednictvím shromáždění vlastníků jednotek. Shromáždění je usnášeníschopné, pokud jsou přítomni vlastníci s většinou hlasů, poměrově k podílu na společných částech domu. Ideální situace se v praxi může komplikovat, jak mnohá SVJ zažila v době mimořádných pandemických opatření. Zvláště v těchto případech vystupují do popředí výhody hlasování mimo shromáždění, zejména rozhodování per rollam.
Rozhodování per rollam: Jak probíhá hlasování SVJ mimo shromáždění?
15. 03. 2022

Per rollam – co to je?

Rozhodování per rollam je způsobem rozhodování statutárního či jiného orgánu právnické osoby, které probíhá „dopisem“ nebo „oběžníkem“. Občanský zákoník ho definuje jako rozhodování mimo zasedání. V praxi SVJ jde o rozhodování mimo shromáždění, s podmínkou, že takové rozhodování připouštějí stanovy společenství vlastníků jednotek. Za zákona může nastoupit také v případě, že svolané shromáždění SVJ nebylo usnášeníschopné a náhradní shromáždění situaci neřeší.

Per rollam v praxi

Rozhodování per rollam vyžaduje vytvořit znění usnesení tak, aby mohl vlastník jednoduše vyjádřit písemně svoji vůli. Součástí znění usnesení je hlasovací lístek, který dává možnost vyjádřit souhlas, nesouhlas, nebo se zdržet hlasování. Vyjádření navíc musí provázet i datum, jinak je neplatné. Nezbytný je i podpis vlastníka, a to přímo na listině s plným zněním návrhu rozhodnutí.

Návrh usnesení členům doručuje statutární orgán SVJ, zpravidla poštou, příp. mailem. Zákonná lhůta pro vyjádření je 15 dní, není-li stanovami upravena jinak.

Na co si dát pozor?

Pokud vlastníci své rozhodnutí v dané lhůtě nevyjádří, tzn. nedoručí zpět vyplněný hlasovací lístek, nelze to vyložit jako nesouhlas, ani souhlas. Hlasovací kvorum přesto vychází z počtu hlasů vlastníků všech jednotek, nikoli těch vlastníků, kteří odevzdali hlasovací lístky. Hlasovací lístky by proto měly být vlastníkům doručeny prokazatelně, ideálně proti podpisu s datem.

Protože rozhodování per rollam vyžaduje detailní zpracování, dokumentaci a archivaci, vlastníci by neměli svůj názor vyjadřovat jinak než volbou hlasovacích variant. Jakékoliv další možnosti ohrožují platnost celého hlasování. To je totiž platné pouze tehdy, bude-li dodržen daný postup, průběh a vyhodnocení, probíhající mimo shromáždění. Statutární orgán pak výsledky hlasování oznamuje vlastníkům bez zbytečného odkladu, vyvěšením na nástěnce, doručením písemnou formou apod.

Pražský Metronom

PSN: Více než 70 exkluzivních nemovitostí

Již 30 let vytváříme vlastní portfolio, které aktuálně čítá více než 70 exkluzivních nemovitostí v Praze, Pardubicích a Hradci Králové. Zdobí ho legendární Metronom, ikonický Tančící dům nebo City Empiria, třetí nejvyšší budova Česka. Portfolio PSN tradičně zahrnuje i bytové domy, i ty s námi rozkvétají.

Z vlastních zkušeností víme, jak komplikovaná může být správa budov. Jsme připraveni převzít za majitele jejich starosti. Zajímají nás bytové domy, lukrativní vily, hotely, penziony, ale i komerční objekty, kancelářské budovy, obchodní centra, sklady, brownfieldy aj. S respektem k historického odkazu a originální architektuře zajistíme rekonstrukci a praktické využití každé nemovitosti. Majitelé u nás s prodejem nemovitosti získají také komplexní právní servis, ale především jistotu, že o jejich nemovitost bude dobře postaráno.

Chcete prodat nemovitost? Kontaktujte akviziční tým PSN! Umíme ocenit hodnotnou stavbu. Odhad ceny nemovitosti, platbu, samotný prodej nemovitosti realizujeme bez zbytečných průtahů, bez prostředníků, bez provize.

Zachováváme hodnoty, které jste vytvořili.

Kontaktujte nás

Máte dotaz?

V případě, že nás nechcete kontaktovat přímo, zanechte nám vzkaz v níže přiloženém formuláři, obratem se vám ozve někdo ze členů našeho týmu.

brožura ke stažení stáhnout brožuru