Jak by měl vypadat domovní řád SVJ? Co všechno by měl obsahovat?


Domovní řád představuje jeden z klíčových dokumentů SVJ. Jde o vnitřní předpis, který řeší zejména užívání společných prostor. Jasně a přehledně nastavuje pravidla chování v domě. Vztahuje se přitom nejenom na obyvatele domu, ale i na osoby, které v domě přímo nebydlí, ale pohybují se v něm.
Jak by měl vypadat domovní řád SVJ? Co všechno by měl obsahovat?
16. 08. 2021

Domovní řád versus stanovy SVJ

Dle nového občanského zákoníku musí být některá ustanovení, která odpovídají obsahu domovního řádu, zakotvena ve stanovách SVJ. Zatímco stanovy SVJ upravují nejvýznamnější zásady, domovní řád SVJ by měl zahrnovat jednotlivosti a konkrétní záležitosti včetně toho, jak vymáhat dodržování domovního řádu a jakým způsobem řešit jeho porušení. Může nastavovat i pokuty za nedodržování domovního řádu.

Povinnost řídit se pravidly domovního řádu mají vlastníci bytů, ale také nájemníci a podnájemníci, návštěvy nebo osoby, které v domě vykonávají činnosti spojené s jeho správou, jako je například údržba domu, úklid, oprava nebo revize zařízení apod. I proto by měl být domovní řád ideálně umístěn ve vstupních prostorách domu.

Pravidla nastavená v domovním řádu a stanovách SVJ by měla být zahrnuta i do nájemních smluv, které uzavírají vlastníci jednotlivých bytů s nájemníky. Tak je jednoznačně určeno, že domovní řád SVJ se vztahuje i na nájemníky a podnájemníky.

 

Co konkrétně domovní řád upravuje?

V domovním řádu lze najít podrobnosti o užívání společných částí domu, jde o vstupní prostory, chodby, ale také prádelnu, kočárkárnu, sušárnu atd. Dokument by se měl věnovat především bezpečnosti domu (otevírání a zavírání dveří, zamykání, kódování), požární ochraně, nočnímu klidu a pořádku, v neposlední řadě i chovu a venčení zvířat. Vždy by přitom měl odpovídat veřejnému pořádku, dobrým mravům a občanskému zákoníku.

Dle občanského zákoníku, který je domovnímu řádu nadřazený, není možné například zakázat kouření v bytě, chov zvířat nebo pronájem, s podmínkou, že tím majitel nezpůsobuje ostatním obyvatelům domu nepřiměřené potíže. Domovní řád však může definovat související povinnosti, například povinnost majitele bytu oznámit v co nejkratším termínu SVJ každého nového nájemníka. Tím se značně komplikuje krátkodobý pronájem, který nezřídka v bytovém domě stálým obyvatelům způsobuje potíže. Podobně lze postupovat i v dalších problematických záležitostech.

 

Více než 70 exkluzivních nemovitostí

Již 30 let, původně jako Pražská správa nemovitostí, vytváříme vlastní portfolio, které aktuálně čítá více než 70 exkluzivních nemovitostí v Praze, Pardubicích a Hradci Králové. Zdobí ho legendární Metronom, ikonický Tančící dům nebo mrakodrap City Empiria, třetí nejvyšší budova Česka. Portfolio PSN tradičně zahrnuje i bytové domy, i ty s námi rozkvétají. Příkladem za všechny je Palác Dlážděná v samém srdci Prahy.

Z vlastních zkušeností víme, jak náročná je správa budov. Jsme připraveni převzít za majitele jejich starosti. Zajímají nás bytové domy, lukrativní vily, hotely, penziony, ale i komerční objekty, kancelářské budovy, obchodní centra, sklady aj. S respektem k historického odkazu a originální architektuře zajistíme rekonstrukci a praktické využití každé nemovitosti. Majitelé u nás získají také komplexní právní servis, ale především jistotu, že o jejich nemovitost bude dobře postaráno.

Chcete prodat svoji nemovitost? Kontaktujte akviziční tým PSN! Umíme ocenit hodnotnou stavbu. Nabízíme férový odhad ceny nemovitosti. Zaplatíme rychle, bez zbytečných průtahů.

Kontaktujte nás

Máte dotaz?

V případě, že nás nechcete kontaktovat přímo, zanechte nám vzkaz v níže přiloženém formuláři, obratem se vám ozve někdo ze členů našeho týmu.

brožura ke stažení stáhnout brožuru