Shromáždění vlastníků jednotek: Nejvyšší orgán SVJ vymezuje občanský zákoník


V klíčových otázkách správy bytového domu rozhoduje shromáždění jako nejvyšší orgán společenství vlastníků jednotek (SVJ). Mělo by se konat minimálně jednou za rok, usnášeníschopné je v případě přítomnosti vlastníků s většinou hlasů. Rozhodnutí zpravidla vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny hlasů přítomných vlastníků.
Shromáždění vlastníků jednotek: Nejvyšší orgán SVJ vymezuje občanský zákoník
16. 02. 2022

Svolání shromáždění

Ke svolání shromáždění legislativa opravňuje statutární orgán SVJ, buď výbor, anebo předsedu SVJ. Zákonná třicetidenní lhůta může být stanovami zkrácena. Stanovy také určují způsob svolání shromáždění, například vyvěšením pozvánky na nástěnce, poštou, emailem apod.

Pozvánka musí zahrnovat nejenom přesný termín a místo konání shromáždění, ale také program a podklady k tomuto programu. Shromáždění pak v probíhá dle stanoveného programu. Až na výjimečné případy není možné zařadit k jednání nové body mimo stanovený program.

 

Schůze shromáždění

Schůze vždy začíná zjištěním usnášeníschopnosti. Váha hlasu každého vlastníka odpovídá jeho podílu na společných částech domu. Usnášeníschopnost tak neurčuje prostá většina přítomných vlastníků, ale přítomnost vlastníků, kteří mají v součtu poměrových podílů většinu hlasů.

Pokud shromáždění není usnášeníschopné, lze v souladu se stanovami svolat náhradní shromáždění. K jeho usnášeníschopnosti pak stačí přítomnost vlastníků, kteří mají dohromady alespoň 40 % hlasů. Alternativou je hlasování per rollam.

Vedle prezenční listiny dokumentuje shromáždění také zápis. Musí zahrnovat text přijatých usnesení včetně počtu hlasů, které byly pro, proti a které se zdržely hlasování.

 

Přijetí rozhodnutí

Dle občanského zákoníku je přijetí rozhodnutí dané souhlasem většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek. Stanovy SVJ však mohou hlasovací kvorum upravovat jinak. Legislativa definuje i rozhodnutí, pro které je nezbytný souhlas všech členů společenství vlastníků. Typicky jde o změny velikosti podílů na společných částech domu při zřizování nových bytových jednotek, nebo rozšiřování stávajících.

 

PSN: Více než 70 exkluzivních nemovitostí

Již 30 let vytváříme vlastní portfolio, které aktuálně čítá více než 70 exkluzivních nemovitostí v Praze, Pardubicích a Hradci Králové. Zdobí ho legendární Metronom, ikonický Tančící dům nebo City Empiria, třetí nejvyšší budova Česka. Portfolio PSN tradičně zahrnuje i bytové domy, i ty s námi rozkvétají. Příkladem za všechny je Palác Dlážděná v samém srdci Prahy.

Z vlastních zkušeností víme, jak komplikovaná může být správa budov. Jsme připraveni převzít za majitele jejich starosti. Zajímají nás bytové domy, lukrativní vily, hotely, penziony, ale i komerční objekty, kancelářské budovy, obchodní centra, sklady, brownfieldy aj. S respektem k historického odkazu a originální architektuře zajistíme rekonstrukci a praktické využití každé nemovitosti. Majitelé u nás s prodejem nemovitosti získají také komplexní právní servis, ale především jistotu, že o jejich nemovitost bude dobře postaráno.

Chcete prodat nemovitost? Kontaktujte akviziční tým PSN! Umíme ocenit hodnotnou stavbu. Nabízíme férový odhad ceny nemovitosti. Zaplatíme rychle, bez zbytečných průtahů, bez prostředníků, bez provize.

Zachováváme hodnoty, které jste vytvořili.

Kontaktujte nás

Máte dotaz?

V případě, že nás nechcete kontaktovat přímo, zanechte nám vzkaz v níže přiloženém formuláři, obratem se vám ozve někdo ze členů našeho týmu.

brožura ke stažení stáhnout brožuru