Usedlost Okolka: Hmotná připomínka viniční historie Dejvic


Historie Dejvic sahá hluboko do minulosti, ovšem pojem Dejvice pochází až z 18. století. Původně to byly Dehnice, právě ty také zmiňuje zakládací list Vyšehradské kapituly z roku 1088. Již ve 12. století byla založena zdejší osada Šárka, která se tehdy nazývala Újezdec v Šárce. Postupně zde vyrůstaly stavení a usedlosti. Karel IV. dokonce měl uvažovat o tom, že by tady založil Nové Město pražské. Jak víme, to se nestalo.
Usedlost Okolka: Hmotná připomínka viniční historie Dejvic
10. 05. 2022

Foto: Usedlost Okolka, zdroj: ŠJů, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Vinice v Dejvicích

Území Dejvic se za vlády Karla VI. zazelenalo vinicemi. I na Dejvice se totiž vztahovalo privilegium z roku 1358, které majitelům vhodných pozemků nařizovalo založit vinice. Ve vydaných viničních právech pak císař tyto majitele na 12 let osvobozoval od všech daní a poplatků.

První vinice v lokalitě přitom začaly vznikat již za vlády Přemysla Otakara II., řečeného král železný a zlatý. Nejvíce se vinice na území Dejvic rozšířily ještě později, a to v první polovině 16. století, kdy půdu vlastnili měšťané. Z té doby pochází i usedlost Okolka, nazývaná také usedlost Koberka dle svého prvního majitele.

Koberka, Okolka či Odkolka

Kryštof Kober z Koberšperku nechal původní dejvickou vinici obehnat zdí, v jižní části pak nechal vybudovat stavení a lis. Z viniční usedlosti se stala Koberka. Kober samotný se z ní však těšil jen krátce. Pro účast na českém stavovském povstání byl 21. června 1621 popraven na Staroměstském náměstí. I jeho hlava byla jedna z dvanácti, které kat Jan Mydlář pověsil na Staroměstské mostecké věži.

Usedlost Koberka pak vystřídala několik majitelů. V roce 1652 ji vlastnil Adam Jaroslav Loubský z Lub. Ten ji rozdělil na dva díly, aby se majitelem toho většího stal Vilém Jindřich Odkolek z Újezdce. Usedlost ze začala nazývat Odkolka, odkud vyplynul pozdější zkomolený název Okolka. Vilém Jindřich usedlost upravil na letní sídlo, v roce 1665 z něho pak udělal dar pro svoji vnučku. Její otec však usedlost prodal hraběti Kryštofu Karlu Přehořovskému. Následně se Okolka dostala k dalším majitelům, mj. i opatům Emauzského kláštera.

V 19. století se usedlost Okolka zvýšila o jedno patro, ve třicátých letech dvacátého století získala ještě přístavbu směrem do svahu zahrady. V roce 2007 byla přestavěna do dnešní podoby. Dodnes je hmotnou připomínkou viniční historie Dejvic.

Bydlení v Dejvicích

Usedlost Okolka je situována východně od usedlosti Purkrábka, která také na počátku 17. století patřila jednomu z 27 představitelů českých stavů popravených na Staroměstském náměstí. Šlo o novoměstského radního Michala Vitmanna. Okolka i Purkrábka leží v Šáreckém údolí, konkrétně v jeho dolní části, směřující k ústí potoka do Vltavy. Oblast se nazývá Tichá Šárka a ulice V Šáreckém údolí. Leží nedaleko luxusní vilové čtvrti Hanspaulka, jen asi 3,5 kilometru od Vítězného náměstí, středobodu Dejvic.

Pár minut od Vítězného náměstí je zasazen také činžovní dům stavitele Otakara Medka z Pardubic z roku 1929, který se nyní s PSN jako BackYard Dejvice znovu probouzí do života. Rezidenční bydlení v ulici s příhodným názvem Studentská láká na svěží atmosféru studentského života, ale i historii a honosnou architekturu Dejvic, stejně jako zdejší zeleň a všechny výhody velkoměsta.