Vyplatí se jít při prodeji nemovitosti formou dražby?


Dražba nemovitosti je obecně vnímána jako ten nejrychlejší a nejefektivnější způsob prodeje, resp. nákupu nemovitosti. I to je důvod, proč na trhu realit patří fráze jako dražba domu Praha či dražba bytu Praha, potažmo byty v dražbě k těm nejvyhledávanějším. Avšak dražby nemovitostí mají také svá úskalí, která se přímému prodeji vyhýbají.
Vyplatí se jít při prodeji nemovitosti formou dražby?
25. 05. 2020

Cena až na prvním místě

Existují dva typy dražeb. Nedobrovolná dražba je spojena s neschopností vlastníka nemovitosti splácet své závazky vůči věřitelům. Dražba, konaná proti vůli vlastníka, je pak řešením, jak uspokojit pohledávky věřitelů. Většinou bývá v režii konkurzního správce nebo likvidátora jako součást exekučního řízení. Avšak ne každá nemovitost v dražbě musí být postižena exekucí.

Dražba může být také dobrovolná, ovšem vlastníci nemovitostí se pro ni rozhodují jen výjimečně. Důvodem je i to, že o této možnosti nevědí. Pokud se majitel rozhodne pro tento způsob prodeje své nemovitosti, bývá to zpravidla s vidinou co nejvyšší ceny. Jenže právě prostřednictvím dražby se v praxi nemovitosti nezřídka prodávají pod cenou obvyklou na trhu.

 

Dražby a jejich rizika

Cenu domu či bytu v dražbě zpravidla určuje znalecký posudek, který bývá mnohem nižší než skutečná tržní cena. Je to dané i problémy, které se u nemovitosti mohou časem projevit.

Dražby domu Praha, dražby bytu Praha, dražby nemovitostí Pardubice či jiné dražby? Mějte na paměti, že jakákoliv nemovitost v dražbě se vždy prodává se všemi vadami a nedostatky, i těmi skrytými. V okamžiku udělení příklepu přechází vlastnické právo k předmětu dražby vydražiteli. Ten má také povinnost uhradit cenu dosaženou vydražením v daném termínu, jinak by přišel o dražební jistotu. Vydražitel přitom nemá možnost pozdějších reklamací. Nemůže uplatňovat vůči původnímu majiteli žádné požadavky na dodatečné snížení ceny, ani jiné nároky.

 

Proces dražby vymezuje legislativa

Rychlé zpeněžení nemovitosti v podobě dražby nese celou řadu podmínek. Organizace dražby náleží pouze fyzickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku, obchodním společnostem nebo družstvům, splňujícím legislativní požadavky. O výsledku dražby často rozhodují schopnosti a zkušenosti dražebníka, organizační zabezpečení dražebního procesu, ale i příprava dražby, resp. její propagace a tedy počet zájemců o dražbu dané nemovitosti.

Proces samotný se řídí zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách a jeho novelou v roce 2012. Právní rámec pro přímý prodej je oproti tomu daný zejména občanským zákoníkem. Podmínky prodeje a cena jsou předmětem jednání a výsledkem vzájemné dohody mezi prodávajícím a kupujícím. Pokud jde o dosažení konkrétní částky, je cesta přímého prodeje zdlouhavější, zato jistější.

Kontaktujte nás

Máte dotaz?

V případě, že nás nechcete kontaktovat přímo, zanechte nám vzkaz v níže přiloženém formuláři, obratem se vám ozve někdo ze členů našeho týmu.

brožura ke stažení stáhnout brožuru