Pavel Citta

„Schopnost správného načasování, umění naslouchat a pochopení,“tak popisuje klíčové obchodní dovednosti Pavel Citta, vedoucí akvizic PSN

Akvizicím se ve společnosti PSN věnuje od roku 1994. Práce je pro něho stále výzvou, ačkoliv upozorňuje, že vytížený člověk musí umět i odpočívat. Pavel to výstižně označuje jako „upustit ventil“. V našem rozhovoru prozradil, jak takové upouštění ventilu probíhá v jeho podání, odhalil také něco ze svých každodenních pracovních rituálů. Pochopitelně přišla řeč i na to, co se v akvizičním oddělení PSN aktuálně děje...
15. 02. 2021

Pavle, můžete nám přiblížit své působení ve společnosti PSN?
Od února 1994, kdy jsem do PSN nastoupil, se zabývám nákupem nemovitostí. Akvizice řídím pět let. Moje práce je pro mě především velkou výzvou. Jsou to bezmála tři desítky let stejného zaměření, na druhé straně je předmětem zájmu PSN tak široké spektrum nemovitostí, že se setkávám stále s něčím novým.
Poohlížíme se po nejrůznějších nemovitostech vyhledáváme i ty, kde se jen těžko hledá jejich smysluplné využití. Jakákoliv příležitost u nás dostává prostor, minimálně pro posouzení. Cokoliv, co může mít hodnotu, se může stát naším projektem. Zajímáme se o jakoukoliv nemovitost. Obracejí se na nás majitelé menších i větších činžovních domů, kancelářských budov, obchodních center, průmyslových areálů, stejně jako hotelů a penzionů. Dveře máme otevřené i pro výjimečné architektonické objekty a ikonická stavební díla, příkladem je Metronom, který se stal naším logem. Z našeho hledáčku neunikají pozornosti ani pozemky v Praze a okolí.

Mohl byste z toho pestrého balíku akvizic PSN, resp. svých obchodů vyzdvihnout jeden jediný?
Rád zmíním Koh-i-Noor. Je to mimořádný projekt s obrovským potenciálem do budoucna. Bezmála dvouhektarový areál v pražských Vršovicích je charakteristický také výjimečným historickým odkazem. Historie, industriální genius loci tam opravdu dýchá a věřím, že tomu tak bude i po revitalizaci. Akvizice Kohinoorky byla pro mne velkou výzvou a bylo třeba si na ni udělat dostatek času.

Obecně, co Vás ve Vaší náročné práci pohání vpřed? Co Vám přináší radost?
V práci i v osobním životě jsou mojí radostí nové výzvy. Největší radost mi udělá úspěšné dokončení předem na první pohled nesplnitelné mise. Snažíme se, aby bylo o naše obchodní partnery u nás dobře postaráno. Radost mi také udělá spokojený obchodí partner, se kterým jsme v minulosti uzavřeli obchod a který se k nám opět po čase vrátil s novou příležitostí.

Jaké obchodní dovednosti jsou podle Vás ty klíčové? Co je zásadní pro úspěšný obchod?
Umění naslouchat, mít pochopení, cit pro detail, schopnost správného načasování. Prostě být ve správný čas na správné místě a umět si o obchod říci v ten pravý čas. To je to, co může mimo jiné definovat úspěšného obchodníka. Není nikde psáno, jak si tuto schopnost osvojit, neexistuje návod. Nedá se ukázat na přesný čas a říct: „tady to bude“. A přece je právě tohle v obchodě rozhodující.

Aktuálně zažíváme něco, co si nikdo z nás neuměl předtím ani představit. Jak vidíte pandemii Covid-19 ze svého profesního pohledu? Jak pandemie poznamenala akvizice PSN?
Říkám, že právě žijeme v divné době. Naši partneři mají jiné priority než v době před virem. Všude se hovoří o probíhající krizi, dle mého soudu krize v plné síle ještě nedorazila, teprve přijde. Jsem přesvědčený, že přijdou příležitosti, které by jinak nepřišly. Mění se priority v celé společnosti, osobně trh sleduji optikou jednotlivých obchodních případů.

Zpět k tomu času, individuálně. Jak Vy sám řídíte svůj čas? Máte nějaké tipy, jak zvládat náročné pracovní tempo?
Beru to tak, že pracovní a osobní život se vzájemně prolínají. Nejde je oddělit a dávám jim stejnou váhu. Do pracovního diáře si proto píšu i osobní věci. Díky tomu dokážu realizovat své plány s nadhledem.
Nad všemi strastmi a radostmi života je třeba si udržet ten správný nadhled. Mít a najít si čas pro sebe zaručí, že vás ani to nejnáročnější pracovní tempo nesemele. Pokud má člověk žít smysluplně, musí mít ventily, které vyváží pracovní nasazení, musí mít volný čas, koníčky. Pokud to jenom trochu jde, trávím čas na čerstvém vzduchu na horách. Víkend v Jizerkách je předpokladem k tomu, abych mohl přes týden naplno pracovat v Praze.

Máte nějaké zavedené pracovní rituály? Jak začíná Váš pracovní den?
Dobrá ranní káva v kanceláři je mým rituálem. Práh budovy překračuji s veselou myslí a případné osobní trable musím nechat doma. Den začínáme společnou poradou akvizičního týmu, kde si řekneme, co kdo má daný den v plánu.

Kdo je Pavel Citta?
Rodina, rodinná firma. Důvěra. Historie. Tradice. A s příchodem Maxe Skaly také nebývalá kreativita. Tak ve zkratce popisuje společnost PSN Pavel Citta, ředitel akvizic. Nastoupil do PSN tři roky po jejím založení. Stál u většiny významných milníků třicetileté historie firmy.

Pavel Citta působí v rodinné firmě PSN. Volný čas přitom dle svých slov rád věnuje své rodině. Zatímco v profesním životě se specializuje na realitní trh v Praze, osobní čas tráví nejraději na horách.

Poznámka: Tento rozhovor vznikl na základě osobního setkání a subjektivních dojmů. V plném znění

Kontaktujte nás

Máte dotaz?

V případě, že nás nechcete kontaktovat přímo, zanechte nám vzkaz v níže přiloženém formuláři, obratem se vám ozve někdo ze členů našeho týmu.

brožura ke stažení stáhnout brožuru